Zaburzenia osobowości

Zastanawiasz się, na czym polegają zaburzenia osobowości i czy możesz cierpieć na jedno z nich? A może zastanawiasz się, czy ktoś z twojej rodziny wymaga interwencji psychoterapeuty, by był w stanie poradzić sobie z tym problemem? Niezależnie od tego, co dokładnie tobą kieruje, powinieneś przede wszystkim zapoznać się z najważniejszymi informacjami na ten temat.

Czym są zaburzenia osobowości?

Zaburzenia osobowości to cały zespół nieprawidłowych zachowań, utrwalonych w psychice Pacjenta. Odpowiadają za nie wzorce, które ukształtowały się w trakcie rozwoju i mocno zakorzeniły, przez co poważnie rzutują na wiele aspektów życia. Wzorce te przyjmują postać zachowań i reakcji widocznych w interakcjach z innymi, które powszechnie nie są akceptowane, przy czym za punkt odniesienia przyjmuje się kulturę i społeczeństwo, w jakich wychowała się dana jednostka.

Zaburzenia osobowości są czynnikiem zwiększającym ryzyko wykluczenia społecznego jednostki. Może ona czuć się źle, zdając sobie sprawę z odmienności własnych zachowań, przy czym mimo wysiłków nie jest w stanie samodzielnie skorygować swojego zachowania. Jednocześnie zaburzenia osobowości prowadzą do całego szeregu skutków, w tym zaburzeń w interakcjach międzyludzkich, brakiem umiejętności podejmowania decyzji czy niemożnością utrzymania pracy. Nieadaptacyjne reakcje są sztywne, powtarzalne i można je zauważyć w różnych sferach życia (rodzina, praca).  

Na koniec warto zauważyć, że zaburzenia osobowości często współwystępują z innymi problemami natury psychicznej, takimi jak stany depresyjne, lękowe czy nadużywanie substancji psychoaktywnych.

Na jakie objawy zwracać uwagę?

Zaburzenia osobowości warto poddać terapii, która ma na celu podwyższenie kompetencji społecznych osoby cierpiącej z powodu zaburzeń osobowości. Leczenie powinno obejmować przede wszystkim psychoterapię, jednak aby się go podjąć, należy przede wszystkim rozpoznać problem. Podpowiadamy, na jakie objawy warto zwrócić uwagę.

Zaburzenia osobowości przyjmują różne postaci, które charakteryzują się specyficznymi postawami osoby zaburzonej. Wśród nich można wymienić wyjątkową pamiętliwość, nieufność i kłótliwość, które świadczą o zaburzeniu paranoidalnym. Z kolei nadmierne izolowanie się od innych, chłód emocjonalny i dystans mogą być przykładem zaburzenia schizoidalnego. Nieumiejętność przestrzegania norm społecznych, agresja i nieodpowiedzialność mogą świadczyć również o zaburzeniu dyssocjalnym (nazywanym również antyspołecznym).

Jednym z wyjątkowo trudnych zaburzeń osobowości jest borderline, czyli chwiejność emocjonalna. Osoby, które należą do tej grupy, charakteryzują się szybko zmieniającymi się nastrojami i podejmowaniem impulsywnych działań bez przewidywania konsekwencji. Często towarzyszy im poczucie pustki, które może prowadzić między innymi do autoagresji i prób samobójczych.

Kolejnym rodzajem zaburzenia jest osobowość histrioniczna, która cechuje się manipulowaniem innymi, płytkością relacji i teatralnością zachowania. Z kolei nadmierny perfekcjonizm i pedantyzm mogą być objawami osobowości anankastycznej. Bezustanny lęk, niepokój  i niepewność to sygnały, że dana osoba posiada osobowość unikającą (lękową). Ostatni spośród często wymienianych typów zaburzenia osobowości może charakteryzować zależność od innych, wskutek której osoba nie podejmuje samodzielnych decyzji (lub ma z tym spory problem), jest bezradna i poddańcza względem innych.

W wielu przypadkach możemy też obserwować mieszane zaburzenia osobowości, które łączą cechy wielu z powyższych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here